Cmentarz Komunalny Południowy

05-503 Antoninów

Cmentarz Komunalny Południowy jest cmentarzem miejskim, zarządzanym przez Miasto Stołeczne Warszawę – Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Położony jest na skraju Lasów Sękocińskich, w pobliżu Magdalenki i Piaseczna, został otwarty w 1999 roku.

Kierownik Cmentarza Komunalnego Południowego: Dariusz Wiejak , tel. 22 277 40 50, 22 756 14 35

Kancelaria Cmentarza czynna jest w dniach:
Poniedziałki od 800 do 1800
Wtorki – Piątki w godzinach od 800 do 1600
tel:  22 756-14-35,  22 277 40 00, fax: 22 756-14-35 wew. 30

Cmentarz jest otwarty codziennie, w okresie od 1 kwietnia do 30 września od godziny 700do godziny 2000, w pozostałych miesiącach od godziny 800do zmroku.

Rodzaje grobów i formy pogrzebu

Na Cmentarzu Komunalnym Południowym pochowania zmarłych odbywają się:

 • w grobach tradycyjnych (przeznaczonych do pochowania trumien) ziemnych i murowanych, pojedynczych oraz rodzinnych – wielomiejscowych;
 • w katakumbach (niszach ściennych przeznaczonych do chowania trumien);
 • w grobach dziecięcych ziemnych
 • w grobach urnowych ziemnych i murowanych, pojedynczych oraz rodzinnych,
 • w kolumbariach (niszach w ścianach urnowych);
 • grobowcach rodzinnych (niewielkich budowlach, mogących pomieścić trumny w części nadziemnej i podziemnej);

Wybór rodzaju grobu należy do osoby uprawnionej do pochowania zmarłego (zlecającej pogrzeb).

Cmentarz Komunalny Południowy może przyjąć do pochowania każdego zmarłego, niezależnie od miejsca jego śmierci i ostatniego miejsca zamieszkania.

Uroczystości pogrzebowe

Dom Przedpogrzebowy na Cmentarzu Komunalnym Południowym mieści dwie sale ceremonialne, przeznaczone do przeprowadzania uroczystości pogrzebowych świeckich i religijnych. Jedna z sal ceremonialnych pełni funkcję kaplicy cmentarnej pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego, w której katolicką posługę pogrzebową sprawują kapłani parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przypkach. W kaplicy tej w każdą niedzielę o godzinie 13 odprawiane są msze święte.

Sposób wykonywania pogrzebów na Cmentarzu Komunalnym Południowym opisuje Regulamin.

REGULAMIN
CMENTARZA KOMUNALNEGO POŁUDNIOWEGO

Cmentarz, jako miejsce oddawania czci Zmarłym, powierza się trosce odwiedzających i prosi się wszystkich przebywających na jego terenie o przestrzeganie poniższego regulaminu.

 1. Bramy cmentarza otwarte są codziennie, od 1 kwietnia do 30 września w godz. 7:00 – 20:00, a od 1 października do 31 marca od godz. 8:00 do zmroku.
 2. Kancelaria cmentarza jest czynna w poniedziałki w godz. 8:00 – 18:00, od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
  Kasa jest czynna w poniedziałki w godz. 8:00 – 17:30, od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.
 3. Pogrzeby odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
 4. Osoby przebywające na terenie cmentarza powinny zachowywać się stosownie do charakteru i powagi miejsca. Pogrzeby i czynności związane z kultem zmarłych nie mogą być w żaden sposób zakłócane.
 5. Śmieci należy segregować i wyrzucać do pojemników ustawionych na terenie cmentarza.
 6. Niedozwolone jest samowolne sadzenie na cmentarzu drzew i krzewów oraz ich usuwanie.
 7. Zabrania się:
  – przebywania na terenie cmentarza poza godzinami otwarcia;
  – spożywania alkoholu i przebywania na cmentarzu w stanie nietrzeźwym;
  – wprowadzania zwierząt;
  – wprowadzania rowerów oraz używania sprzętu sportowego i rekreacyjnego;
  – niszczenia zieleni i wyposażenia cmentarza;
  – umieszczania nekrologów w miejscach innych niż do tego wyznaczone;
  – prowadzenia działalności handlowej i reklamowej.
 8. Ustawienie i remont nagrobka, zagospodarowanie otoczenia grobu, ustawienie ławki przy grobie, umieszczenie napisów nagrobnych wymaga wcześniejszego zgłoszenia w kancelarii cmentarza i uzyskania stosownej zgody.
 9. Dopuszczalna prędkość pojazdów na terenie cmentarza wynosi 15 km/h. Ruch pieszych i pojazdów na terenie cmentarza podlega przepisom prawa o ruchu drogowym.
 10. Ochrona cmentarza upoważniona jest do kontrolowania pojazdów i osób w zakresie posiadanych uprawnień.
 11. Cmentarzem zarządza Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, ul. Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa.

Dyrektor
Zarządu Cmentarzy Komunalnych
w Warszawie

Wjazd samochodem na teren Cmentarza Komunalnego Południowego

Odwiedzający mogą wjechać na teren cmentarza wyłącznie samochodami osobowymi.

Wjazdy odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku:

 • do godziny 19.00 – w okresie od 1 kwietnia do 30 września
 • do godziny 15:30 – w okresie od 1 października do 31 marca

W soboty do godziny 11:00 mogą wjechać na teren cmentarza samochody osobowe przewożące osoby niepełnosprawne oraz osoby, które ukończyły 75 lat.

W soboty po godzinie 11:00 oraz w niedziele i święta obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodów na cmentarz.

Wjazd samochodów na teren cmentarza odbywa się przez bramę gospodarczą, na podstawie odpłatnych przepustek, które można zakupić:

 • w automatach ustawionychw pobliżu bramy wjazdowej na Cmentarz Komunalny Północny i na Cmentarz Wojskowy (czynnych całodobowo we wszystkie dni tygodnia)
 • w kancelariach cmentarzy (czynnych w dni robocze od poniedziałku do piątku)

Ulgowa opłata przysługuje za wjazd na teren cmentarza samochodu osobowego, z którego korzysta osoba w wieku powyżej 75 lat albo osoba niepełnosprawna, i przy wjeździe na cmentarz okaże dokument potwierdzający ten fakt.

Uwagi:

Nie jest możliwy wjazd samochodów na teren cmentarza w dniach 30 i 31 października, 1 listopada oraz na teren Cmentarza Wojskowego w dniu 1 sierpnia.

w uzasadnionych przypadkach wjazd pojazdów na teren cmentarza może zostać czasowo ograniczony lub całkowicie wstrzymany.

 Korzystanie z wody

Cmentarz Komunalny Południowy wyposażony jest w sieć wodociągową, zasilaną ze studni głębinowych. Woda z ujęć (punktów czerpalnych) na terenie cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do podlewania roślin i do innych celów gospodarczych.

Instalacja wodociągowa jest wyłączana jesienią (zwykle w październiku lub na początku listopada), gdy prognozowane są spadki temperatury poniżej 0ºC, i włączana na wiosnę (zwykle w połowie kwietnia), gdy ustąpią przymrozki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *